I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящата страница съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на КЛИЕНТА посредством Интернет магазина www.donikakraeva.com. Тези условия обвързват всички потребители. При натискане на бутона  “Прочетох и се съгласявам с Общите условия и Политиката за защита на личните данни”, КЛИЕНТЪТ се съгласява с, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 2. Идентифициране на КЛИЕНТА с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървъра на www.donikakraeva.com, съхранение на IP адреса на КЛИЕНТА, както и всяка друга информация.
 3.  
 4. Продуктите, които се намират на интернет страницата www.donikakraeva.com не представляват правнообвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца. 
 5. След изрично съгласие с настоящите Общи условия и натискане на бутона “ЗАВЪРШИ ПОРЪЧКАТА”, КЛИЕНТЪТ се съгласява да закупи стоките, намиращи се в количката. Това действие има правнообвързваща сила. КЛИЕНТЪТ получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът за покупка-продажба от разстояние е сключен. 
 6. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка, в случай че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от КЛИЕНТА електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай че е направен превод по сметката на търговеца, КЛИЕНТЪТ ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка. 
 7. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с вкл. ДДС.

II. ДОСТАВКА

 1. КЛИЕНТЪТ носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху КЛИЕНТА. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение, в случай че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. 
 2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от КЛИЕНТА или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите, когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан с каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 
 3. При предаване на стоката КЛИЕНТЪТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от КЛИЕНТА адрес. 
 4. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. 
 5. Обикновено ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя поръчания от интернет магазина артикул в рамките на 7 работни дни. Изключения правят ситуациите, при които забавянето е породено от независещи от ТЪРГОВЕЦА обстоятелства, като забавяния от страна на куриер или печатница, ИЛИ временна нужда от различни срокове за доставка, за които КЛИЕНТЪТ бива изрично информиран преди поръчка.

III. РЕКЛАМАЦИЯ И ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

 1. Поради спецификите на предлаганите продукти (книги), ТЪРГОВЕЦЪТ не предоставя гаранция на своите клиенти и не предвижда следпродажбено обслужване. 
 2. Продавачът е длъжен да достави на КЛИЕНТА продукт без дефекти. Рекламация може да бъде направена от КЛИЕНТА писмено, по пощата, на адрес: гр. Тополовград, ул. Сергей Румянцев 16 или на имейл адрес hi@donikakraeva.com. Целесъобразно е изпращането на продукта, заедно с рекламацията, с цел предоставяне на възможност на ТЪРГОВЕЦА да изследва продукта. 
 3. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от КЛИЕНТА стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, КЛИЕНТЪТ може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването ѝ. 
 4. Ако продаденият продукт има дефект или е сгрешен, КЛИЕНТЪТ може да подаде заявление за замяна на продукта за такъв без дефект или грешка. ТЪРГОВЕЦЪТ ще разгледа рекламацията на КЛИЕНТА незабавно, в срок до 30 дни от датата на нейното подаване. При одобрение на рекламацията, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да достави новия продукт в рамките на 7 работни дни. 
 5. КЛИЕНТЪТ може да изисква реакция и спрямо останалите разпоредбите на Закона за защита на потребителите (например връщане на заплатената сума). 
 6. КЛИЕНТ, който е сключил договор от разстояние, има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно. 14-дневният срок започва да тече от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача.

  В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора КЛИЕНТЪТ следва да върне стоката на ТЪРГОВЕЦА. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

Правото на отказ следва да се упражни чрез попълване на следния формуляр на Комисията за защита на потребителите: 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ
Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

До ……………………..

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/


Попълненият формуляр следва да се изпрати по поща на адрес гр. Тополовград, ул. Сергей Румянцев 16 или на имейл адрес:
hi@donikakraeva.com

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

 1. Цените на продуктите, посочени на сайта, не включват разходите за доставка. Те се калкулират и визуализират допълнително след избор на куриер (Спиди / Еконт) и начин на доставка (до адрес / до офис на куриер). 
 2. При опцията “Лично предаване” доставката е безплатна, но тази опция е достъпна САМО за градовете Варна и Тополовград и САМО след предварително потвърждение от ТЪРГОВЕЦА. 
 3. Преди поръчка, КЛИЕНТЪТ избира между двата възможни начина за заплащане:
 • Наложен платеж към куриер – “Спиди” АД и “Еконт Експрес” ООД;
 • Електронно плащане с разплащателна карта чрез myPOS.

Разплащания в брой или чрез банков превод не са достъпни. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТA

 1. КЛИЕНТЪТ има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.donikakraeva.com. 
 2. КЛИЕНТЪТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка. 
 3. КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за опазването на въведените преди поръчка лични данни. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерно използване на тези лични данни от трето лице. 
 4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата www.donikakraeva.com – наложен платеж или онлайн картово плащане. 
 5. КЛИЕНТЪТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна, и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна. 
 6. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите: 
 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от “Скитостраст” ЕООД услуги; 
 • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
 • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 
 • да не извършва злоумишлени действия; 
 • да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.donikakraeva.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.donikakraeva.com. 
 3. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на КЛИЕНТА, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.donikakraeva.com. 
 4. ТЪРГОВЕЦЪТ – след получаване на плащането – се задължава да прехвърли на КЛИЕНТА собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 
 5. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за щети, причинени от производителя на продукта (печатницата). 
 6. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите КЛИЕНТИ, независимо дали са регистрирани. 
 7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: hi@donikakraeva.com. ТЪРГОВЕЦЪТ  събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 
 8. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА. 
 9. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да инсталира бисквитки (cookies) на устройствата на потребителите при изричното им съгласие за това. Какво представляват бисквитките, за какво се използват и как се контролират, ТЪРГОВЕЦЪТ е описал в своята Политика за използване на бисквитки: www.donikakraeva.com/cookies-policy

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ  гарантира на своите КЛИЕНТИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия и Политиката за защита на личните данни, достъпна на този линк: www.donikakraeva.com/privacy-policy. 
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ  защитава личните данни на КЛИЕНТА, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада, в случай че КЛИЕНТЪТ е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия и Политиката за защита на личните данни, ТЪРГОВЕЦЪТ  може да използва личните данни на КЛИЕНТА единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. 
 3. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за КЛИЕНТА на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Пълният текст на Политиката за защита на лични данни на ТЪРГОВЕЦА “Скитостраст” ЕООД е достъпен на този линк: www.donikakraeva.com/privacy-policy.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ 

 1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. 
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да уведоми КЛИЕНТА за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако КЛИЕНТА не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай че КЛИЕНТА заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

IX. TЕРМИНОЛОГИЯ

 1. Под “ТЪРГОВЕЦ” се разбира собственикът на интернет магазина www.donikakraeva.com, а именно:
  “Скитостраст” ЕООД
  ЕИК/БУЛСТАТ: 205624393
  гр. Тополовград (6560), България
  ул. Сергей Румянцев 16
  E-mail: hi@donikakraeva.com
 2. Под “ПОСЕТИТЕЛ НА УЕБСАЙТА” се разбира всеки, който е посетил www.donikakraeva.com от свое устройство. 
 3. Под “КЛИЕНТ” се разбира всеки, който е направил поръчка на уебсайта www.donikakraeva.com и съответно е сключил договор за покупка-продажба с ТЪРГОВЕЦА, приемайки настоящите Общи условия. 
 4. Под “ПОРЪЧКА” се разбира офертата за договор за покупка-продажба, получена по волята на КЛИЕНТА. Тази оферта се счита за заявена чрез избор на артикули от сайта, на начин на доставка и средство за плащане, предоставяне на нужните данни за доставка, и изричното съгласие с настоящите Общи условия. След потвърждаване на офертата от страна на ТЪРГОВЕЦА, договорът за покупко-продажба от разстояние се счита за сключен. 
 5. Под “ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА” се разбира договор за сделка от разстояние, по силата на който ТЪРГОВЕЦЪТ прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на КЛИЕНТА, а КЛИЕНТЪТ заплаща или се задължава да заплати цената за тях. 
 6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

 

* Настоящите Общи условия са създадени на база препоръките от LawsBG и адаптирани спрямо спецификите на дейност на интернет магазина. “Скитостраст” ЕООД не претендира за пълна оригиналност на текста, публикуван на тази страница. Add to cart
Shopping cart
Количката ти е празна
Let's start shopping!
Start shopping
0